ecommerce

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES
I.
INFORMACJE OGÓLNE
1.
Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława
Prusa 2, 00-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000290935,
posiadająca NIP: 7010095135 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 10.000.000,00 zł, dalej
„Spółka”, z uwagi na dążenie do rzetelności oraz przejrzystość świadczonych usług informuje,
iż strona internetowa www.market.pl, dalej „Serwis”, nie zbiera w sposób automatyczny
żadnych informacji, z wyłączeniem plików cookies, dalej „Cookies”.
2.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest Spółka.
II.
COOKIES
Cookies:
a)
stanowią niewielkie pakiety danych informatycznych, w szczególności małych fragmentów
tekstu, które przechowywane są w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu;
b)
nie stanowią danych złośliwych;
c)
nie zawierają danych osobowych;
d)
są wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Cookies.
III.
CEL WYKORZYSTANIA COOKIES
Spółka informuje, iż Cookies wykorzystywane są w celach:
a)
dostosowania ustawień i zawartości Serwisu poprzez wprowadzenie ustawień ulepszających
korzystanie z niego, jak i dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji i
potrzeb każdorazowego jego użytkownika;
b)
dokonania uwierzytelniania użytkownika Serwisu i podtrzymania zalogowania (sesji)
użytkownika Serwisu, w celu zapewnienia:
braku konieczności każdorazowego logowania się do Serwisu przez jej użytkownika do
każdej poszczególnej podstrony Serwisu;
poprawnej
konfiguracji wybranych ustawień i funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności
potwierdzenie autentyczności rozpoczętej bądź wznowionej sesji przeglądarki;
c)
zapewnienia możliwej do osiągnięcia wysokiej jakości świadczonych przez Spółkę usług, w
tym umożliwiające integrację z portalami społecznościowymi, z których korzysta użytkownik
Serwisu;
d)
zapewnienia użytkownikom Serwisu możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa;

e)
prowadzenia statystyk, zestawień oraz analiz ruchu w ramach Serwisu, w tym jego
poszczególnych podstron.
IV.
STOSOWANE RODZAJE COOKIES
Spółka informuje, iż stosuje następujące rodzaje Cookies:
a)
Cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika Serwisu do czasu
„wylogowania” tj. zakończenia rozpoczętej sesji przeglądarki internetowej poprzez jej
opuszczenie przez użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki wiąże się z usunięciem
Cookies sesyjnych. Cookies sesyjne nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych, ani
żadnych innych informacji poufnych z urządzenia użytkownika Serwisu;
b)
Cookies stałe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika Serwisu
i pozostają na
nim do czasu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie wiąże się z
usunięciem Cookies stałych. Cookies stałe nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych,
ani żadnych innych informacji poufnych z urządzenia użytkownika Serwisu;
V.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE COOKIES
1.
Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie Cookies dla konkretnej witryny lub
dla wszystkich witryn internetowych.
2.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie, w ustawieniach wykorzystywanej
przeglądarki internetowej, zmiany ustawień dotyczących Cookies. Użytkownik może
zablokować automatyczną obsługę Cookies całkowicie bądź wprowadzić ograniczenia.
3.
Spółka informuje, że wprowadzenie ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcje Serwisu.
VI.
INFORMACJE DODATKOWE
1.
Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących ze Spółką reklamodawców oraz partnerów.
2.
Szczegółowe informacje o Cookies w tym o możliwości i sposobach obsługi Cookies uzyskać
można w sekcji „Pomoc” stosowanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej.
'