ecommerce

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Adres:
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław

Telefon:
71 316 32 44

Email:
sprzedaz@market.pl

Dane firmy

Praca.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-493) przy ul. Bolesława Prusa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 290935, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 000,00 PLN, NIP 7010095135

'